Maandag is een weinig coherente verzameling observaties


Geplaatst in Theaterrecensies op . Gepubliceerd in: de Volkskrant

‘Maar, wat wil je nou in godsnaam?’…zou je aan het eind van de voorstelling heel hard willen roepen. Johan Goossens heeft dan anderhalf uur laten zien dat hij heel wat in huis heeft. Ook al is hij geen begenadigd pianist, hij weet toch het maximale uit de liedjes te peuren. Zoals het sterke klaaglied over de tergend trage en veel te lange Oost Europese films, die van een vrije avond een inspannende werkavond maken.
Hij heeft zijn ogen niet in zijn zak zitten, en kan een aardige observatie in het dagelijks leven (het helpen van een invalide in de supermarkt) tot in het absurde laten ontploffen. En hij kan gevoelig uit zijn dagboekje voorlezen: de Brabantse jongen, die gezien het aantal erecties dat hij op een dag van jongens krijgt, aanzienlijk meer dan van honden, in de gaten krijgt dat hij homo is.
In 2006 won hij zowel de jury- als de publieksprijs op het Groninger Studenten Cabaret Festival, en in 2009 debuteerde hij met het beloftevolle A-Boom! Toen verraste hij met rake opmerkingen als: ‘Dit zijn rare tijden. Ik vind dit een wonderbaarlijk interbellum.’
Zijn tweede programma heeft de verwachte grote sprong voorwaarts niet opgeleverd. Goossens staat wel wat meer ontspannen op het podium, maar het is hem niet gelukt om een coherent, inhoudelijk programma te maken. Maandag is een lange verzameling van korte beschouwingen en aanzetjes. Net als in A-Boom! komt weer zijn tijd als onderwijzer in Ghana voorbij, maar meer dan een versierseltje is het niet.
Nadat hij het zich moeilijk heeft gemaakt met een zwak openingsverhaal over de eerste klas treincoupé, krijgt Goossens het publiek mee met een aantal losse stukjes op behoorlijk niveau. Maar veel te vaak laat hij de zaak weer door zijn vingers glijden. En om Satie’s Gymnopedie als rustmoment met een ernstige boodschap te gebruiken is toch wel erg achterhaald. Het wordt tijd dat Goossens het onderste uit zijn kan haalt, want als hij deze weg nog langer aanhoudt zou hij wel eens het eeuwige talent kunnen blijven.

**
Johan Goossens met Maandag, regie: Pieter Bouwman, Theater Griffioen, Amstelveen, 11 januari. Tournee.